GEOTKANINA to produkt wykonany z nierozkładających się włókien poliestrowych lub polipropylenowych. Materiał spleciony jest na krosnach tkackich dzięki czemu ma zwartą upożadkowaną strukturę. Wbudowuje się ją w podłoże gruntowe w celu rozwiązania rozmaitych ptoblemów geotechnicznych.


schemat

Stosowana jest szczególnie do wzmacniania i separacji słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów. Wykonuje się z niej warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu. Wzmacnia się nią górne warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolne warstwy podbudowy podatnej. Wykorzystuje się ją również do wysokich nasypów drogowych i zbrojenia korpusów zapór ziemnych (wszędzie tam gdzie niezbędna jest wysoka wytrzymałość wyrobów na rozciąganie).


schemat


.